4 d’octubre de 2012

Recull materials de na Marina Serra Gesti

Marina Serra Gesti: Professora del CEIP Sobirans d'Arenys de Munt

Després de 29 anys de docència, he anat recollint material que crec que val la pena posar-lo a disposició de tothom.
Segur que cadascú de vosaltres hi pot trobar-hi una aplicació segons les vostres necessitats.
Molts d'aquests materials estan trets d'internet o bé són el resultat d'una feina conjunta amb altres companys i companyes, moltes gràcies a tothom.
Animo a tothom a compartir el material que tingui a la seva disposició.

(Materials diversos en format ZIP)Material d'editorials i d'elaboració pròpia.


Català 

Exercicis per treballar el diccionari

Castellà

 Fichas de Lengua CastellanaCATALÀ

PRIMER CICLE:

Fitxes de consonants

icon_pdf5B botella
icon_pdf5m marieta
icon_pdf5b botella
icon_pdf5N niu
icon_pdf5c casa
icon_pdf5n niu
icon_pdf5D dau
icon_pdf5P pala
icon_pdf5d dau
icon_pdf5p pala
icon_pdf5F flauta
icon_pdf5R rellotge
icon_pdf5f flauta
icon_pdf5r rellotge
icon_pdf5G gat
icon_pdf5T tisores
icon_pdf5g gat
icon_pdf5t tisores
icon_pdf5K koala
icon_pdf5V vaca
icon_pdf5L làmpara
icon_pdf5v vaca
icon_pdf5l làmpara
icon_pdf5X xil·lòfon
icon_pdf5M marieta
icon_pdf5x xil·lòfon

Fitxes de vocals

icon_pdf5a avió
icon_pdf5eE elefant
icon_pdf5aA abella
icon_pdf5e estrelles
icon_pdf5a armari
icon_pdf5i indi
icon_pdf5A armari
icon_pdf5i illa
icon_pdf5a arbre
icon_pdf5iI iglú
icon_pdf5A arbre
icon_pdf50 ós
icon_pdf5e espasa
icon_pdf5uU ungles
icon_pdf5E espasa

SEGON CICLE

Materials Edebé
icon_pdf6Textos
icon_pdf7Gramàtica
icon_pdf8Signes de puntuació
icon_pdf9Dictats
icon_pdf10Comentari de text
icon_pdf9Fonètica i ortografia
icon_pdf10Ortografia

icon_pdf10Reforç i ampliació llengua 3r
icon_pdf10Reforç i ampliació llengua 4t
icon_pdf24Activitats complementàries 3r Castellnou
icon_pdf24Activitats complementàries 4t Castellnou
icon_pdf24Lectures complementàries 3r Cruilla
icon_pdf24Lectures complementàries 4t Cruilla
icon_pdf24Millora l’atenció català 3r Cruilla
icon_pdf24Millora l’atenció català 4t Cruilla
icon_pdf24Dictats preparats 3r Barcanova
icon_pdf24Dictats preparats 4t Barcanova
icon_pdf24Recull ortogràfic 4t Barcanova

TERCER CICLE:

icon_pdf24Activitats complementàries 5è Castellnou
icon_pdf24Activitats complementàries 6è Castellnou
icon_pdf24Lectures complementàries 5è Cruilla
icon_pdf24Lectures complementàries 6è Cruilla
icon_pdf24Dictats preparats 5è
icon_pdf24Dictats preparats 6è Barcanova
icon_pdf24Comprensió textos 5è Cruilla
icon_pdf24Comprensió textos 6è Cruilla

Exercicis per treballar el diccionari

icon_pdf24Juguem amb el diccionari 1
icon_pdf24Juguem amb el diccionari 2
icon_pdf24Juguem amb el diccionari 3
icon_pdf24Juguem amb el diccionari 4

Vocabulari

icon_pdf24Adjectius per a la descripció de persones 1 icon_pdf24Adjectius per a la descripció de persones 2 icon_pdf24Adjectius per a la descripció de paisatges
icon_pdf24Adjectius per a la descripció d’objectes
icon_pdf24Adjectius per a la descripció d’animals icon_pdf24Començar i acabar contes icon_pdf24Paraules que ens ajuden a dir…
icon_pdf24Adjectius per fer descripcions

Exercicis d’accentuació

icon_pdf24Accent diacrític
icon_pdf24Accents E i O
icon_pdf24Accentuació 1
icon_pdf24Accentuació 2
icon_pdf24Recull embarbussaments
icon_pdf24Recull de refranys
icon_pdf24Recull de frases fetes
icon_pdf24Recull d’endevinalles
icon_pdf24Recull de locucions i frases fetes
icon_pdf24Gentilicis
icon_pdf24Exercicis de síl·labes i dígrafs
icon_pdf24Exercicis pronoms i adverbis
icon_pdf24Definicions gramaticals
Més enllaços

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

La teva opinió m'interesa